OSIEDLE MIESZKANIOWE

GDAŃSK

2014

PRACA KONKURSOWA
KONKURS URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
POLITECHNIKA GDAŃSKA