TEATR POLSKI

SZCZECIN

2010

PRACA KONKURSOWA
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA ROZBUDOWY TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE