CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

RYBNIK

2017

PRACA KONKURSOWA
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNA PAWILONU CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY UL. GEN. J. HALLERA W RYBNIKU