CENTRUM MIASTA BOGATYNIA

BOGATYNIA

2016

PRACA KONKURSOWA
KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OBSZARU CENTRUM MIASTA BOGATYNIA