BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA OPOCZNO

OPOCZNO - SITOWA

2014

I NAGROGA
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA OPOCZNO W SITOWEJ 15 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU