INNOWACYJNE CENTRUM NEWTON

OPOLE

2011

PRACA KONKURSOWA
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA INNOWACYJNEGO CENTRUM NEWTON POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W OPOLU
POWIERZCHNIA NETTO 9700m2