ZAGOSPODAROWANIE PLACU PIŁSUDSKIEGO

WROCŁAW

2013

PRACA KONKURSOWA
KONKURS IDEOWY - KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA PLACU PIŁSUDSKIEGO WE WROCŁAWIU