ZESPÓŁ MIESZKANIOWY

MIASTECZKO ŚLĄSKIE

2010

PRACA KONKURSOWA
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- FUNKCJONALNA BUDOWY ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO W REJONIE UL. BIAŁEGO W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1396m2
KUBATURA 13260m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 5047m2