MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

GDAŃSK

2010

PROJEKT KONKURSOWY
MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU JAKO NOWEGO ELEMENTU TOŻSAMOŚCI MIASTA GDAŃSKA WRAZ Z KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERU I RANGI MIEJSCA ORAZ JEGO POŁOŻENIA