MAŁA ARCHITEKTURA

OPOLE

2017

PRACA KONKURSOWA
"SZTUKA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ - 800 POWODÓW DO WYPOCZYNKU"
PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY NA RYNKU W OPOLU