PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI

ŚWIECIE UL. BYDGOSKA

2013

PRACA KONKURSOWA
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KRYTEJ PŁYWALNI PRZY
UL. BYDGOSKIEJ W ŚWIECIU
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 2800m2