WIELKIE MUZEUM EGIPSKIE

KAIR

2004

PRACA KONKURSOWA
MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ WIELKIEGO MUZEUM EGIPSKIEGO W KAIRZE