TYMCZASOWY PAWILON GASTRONOMICZNY Z TARASEM WIDOKOWYM

GDAŃSK

2014

PRACA KONKURSOWA
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ TYMCZASOWEGO PAWILONU GASTRONOMICZNEGO Z TARASEM WIDOKOWYM ZORGANIZOWANY PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE S.A.